Positief en veilig leerklimaat

Wat verstaan we onder een leerklimaat? Dat is het totaal van alles wat leerlingen nodig hebben om goed te kunnen functioneren op school. Wat leerlingen nodig hebben, kan echter verschillen. Vandaar het belang om te differentiëren. Maar gelukkig is er een zeer grote gemeenschappelijk deler. Alle leerlingen hebben nood aan:

  • structuur en duidelijkheid

  • een positieve relatie met hun leerkrachten

  • een positieve relatie met hun medeleerlingen

  • een ontwikkelingsgerichte aanpak met aandacht voor het ABC (autonomie, betrokkenheid en competentie)

Even goed heb je ook als leerkracht nood aan een positief leerklimaat. Als leerkracht wil je werken in een team en een omgeving waar je voldoende steun ervaart van je collega’s. 


Wat ontdek je in deze module:

  • Een positief leerklimaat volgens leerlingen
  • Macht of gezag?
  • Goede afspraken maken goede vrienden
  • Een goede relatie tussen je leerlingen